Trang chủ / Ấn phẩm - Tài liệu /

Kết quả Điều tra Quốc gia về Bạo Lực đối với Phụ Nữ ở Việt Nam năm 2019 (Thứ Tư, 15/07/2020)

Kết quả Điều tra Quốc gia về Bạo Lực đối với Phụ Nữ ở Việt Nam năm 2019Năm 2019, Việt Nam tiến hành Điều tra quốc gia lần thứ hai về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam, sử dụng phương pháp của Điều tra đa quốc gia về Tình hình sức khỏe của phụ nữ và bạo lực gia đình của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), có sự điều chỉnh. Điều tra được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng cục Thống kê thực hiện, với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và Bộ Ngoại giao và Thương mại Ốt-xtrây-li-a (DFAT), Đại sứ quán Ốt- xtrây-li-a tại Việt Nam. Mục đích của Điều tra này là để giúp chúng ta hiểu hơn về những điều đã thay đổi và chưa thay đổi kể từ cuộc điều tra lần thứ nhất vào năm 2010, cũng như những việc cần phải thực hiện nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới ở Việt Nam. Điều tra năm 2019 gồm ba phần: nghiên cứu định lượng (do Tổng cục Thống kê thực hiện); nghiên cứu định tính (do Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số -CCIHP thực hiện); và nghiên cứu về thiệt hại kinh tế do bạo lực đối với phụ nữ gây ra (do các chuyên gia quốc tế được UNFPA ủy thác thực hiện).

Ngày xuất bản: 2020

Tác giả: MOLISA, GSO và UNFPA

 

 

Tải xuống

CÁC TỔ CHỨC

ĐỐI TÁC