Video bài giảng

Chuỗi video tăng cường kiến thức và kĩ năng về lãnh đạo, sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản và quyền.

Sức khỏe sinh sản, tình dục và quyền

Loạt bài cung cấp kiến thức cơ bản về giới, tình dục, sức khỏe sinh sản và quyền sức khỏe sinh sản, tình dục. Qua các bài giảng, người xem sẽ tiếp cận cái nhìn phản biện về quyền sức khỏe sinh sản tình dục, áp dụng cho những...

Kĩ năng lãnh đạo

Các bài giảng về tư duy và kĩ năng, cùng với những câu hỏi và tình huống soi chiếu từ những trải nghiệm thực tế về lãnh đạo tổ chức và lãnh đạo cá nhân, giúp người học có thể ứ

Tư liệu khác

Các video trong mục này đề cập đến nhiều góc độ của sức khỏe sinh sản tình dục và quyền, được sử dụng như những tư liệu tham khảo cho các dự án, nghiên cứu và vận động chính sách về sức khỏe sinh sản tình dục và...

SRHR 01: Giới và Giới tính

557 lượt xem. 1 năm trước. 4.2

Leadership 01: Thiết kế ý tưởng

387 lượt xem. 1 năm trước. 4.7

SRHR 02: Quyền Tình dục

362 lượt xem. 1 năm trước. 4.8

SRHR 05: Tránh thai

330 lượt xem. 1 năm trước. 4.8

SRHR 07 An toàn tình dục

4 lượt xem. 11 tháng trước. 0.0

SRHR 08 Giá trị giới và tình dục

7 lượt xem. 11 tháng trước. 0.0

SRHR 09: Chăm sóc nam khoa

4 lượt xem. 11 tháng trước. 0.0