Trang chủ / Giới thiệu / Về SLEAD /

Giới thiệu về SLEAD

SLEAD - CHƯƠNG TRÌNH LÃNH ĐẠO THANH NIÊN VỀ QUYỀN SỨC KHỎE TÌNH DỤC VÀ SINH SẢN NĂM 2020


SLEAD
là chương trình tăng cường kĩ năng cho các lãnh đạo thanh niên nhằm thúc đẩy thực hiện quyền của thanh niên về sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản.

SLEAD là sáng kiến của Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) được chương trình ACCOUNTABILITY của Bộ ngoại giao Vương quốc Hà Lan lựa chọn hỗ trợ giai đoạn 2019 - 2020.

SLEAD thực hiện ba chiến lược chân kiềng:

  • Tăng cường kiến thức và kĩ năng về lãnh đạo, sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản và quyền
  • Áp dụng các kiến thức và kĩ năng về lãnh đạo trong các sáng kiến thúc đẩy quyền sức khỏe tình dục và sinh sản của thanh niên
  • Tăng cường sự tham gia có ý nghĩa của thanh niên trong xây dựng bằng chứng và đối thoại chính sách


SLEAD
ưu tiên quyền sức khỏe tình dục và sinh sản của thanh niên thuộc các nhóm thiểu số và dễ bị tổn thương như thanh niên người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT), người sống chung với HIV, người di cư, người sử dụng nghiện chất, người lao động tình dục, vv.

CÁC TỔ CHỨC

ĐỐI TÁC