Sức khỏe sinh sản, tình dục và quyền

Loạt bài cung cấp kiến thức cơ bản về giới, tình dục, sức khỏe sinh sản và quyền sức khỏe sinh sản, tình dục. Qua các bài giảng, người xem sẽ tiếp cận cái nhìn phản biện về quyền sức khỏe sinh sản tình dục, áp dụng cho những bối cảnh phù hợp với các dự án về sức khỏe sinh sản tình dục và quyền sức khỏe sinh sản tình dục của thanh thiếu niên.

SRHR 05: Tránh thai

330 lượt xem. 11 tháng trước. 4.8

SRHR 09: Chăm sóc nam khoa

4 lượt xem. 8 tháng trước. 0.0

SRHR 10: Thủ dâm

4 lượt xem. 7 tháng trước. 0.0

SRHR 11: Đeo cấy dương vậy

11 lượt xem. 7 tháng trước. 0.0

SRHR 02: Quyền Tình dục

360 lượt xem. 1 năm trước. 4.8

SRHR 01: Giới và Giới tính

500 lượt xem. 1 năm trước. 4.2

SRHR 07 An toàn tình dục

4 lượt xem. 8 tháng trước. 0.0

SRHR 08 Giá trị giới và tình dục

7 lượt xem. 8 tháng trước. 0.0