Sức khỏe sinh sản, tình dục và quyền

Loạt bài cung cấp kiến thức cơ bản về giới, tình dục, sức khỏe sinh sản và quyền sức khỏe sinh sản, tình dục. Qua các bài giảng, người xem sẽ tiếp cận cái nhìn phản biện về quyền sức khỏe sinh sản tình dục, áp dụng cho những bối cảnh phù hợp với các dự án về sức khỏe sinh sản tình dục và quyền sức khỏe sinh sản tình dục của thanh thiếu niên.

SRHR 01: Giới và Giới tính

933 lượt xem. 4 năm trước. 4.2

SRHR 02: Quyền Tình dục

395 lượt xem. 3 năm trước. 4.8

SRHR 07 An toàn tình dục

58 lượt xem. 3 năm trước. 0.0

SRHR 08 Giá trị giới và tình dục

24 lượt xem. 3 năm trước. 0.0

SRHR 09: Chăm sóc nam khoa

12 lượt xem. 3 năm trước. 0.0

SRHR 10: Thủ dâm

62 lượt xem. 3 năm trước. 0.0

SRHR 11: Đeo cấy dương vậy

31 lượt xem. 3 năm trước. 0.0