Trang chủ / Chính sách /

Chính sách bảo mật

Cam kết bảo mật thông tin

Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

  • Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin cho người dùng là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.Bạn sẽ không cần phải cung cấp thông tin cá nhân của bạn nếu chỉ truy cập vào website mà không đăng ký tài khoản. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng chức năng đánh giá video và đăng bài thảo luận trong diễn đàn, chúng tôi sẽ chỉ thu thập những thông tin cần thiết như Họ và tên, tuổi và email của bạn.
  • Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản

 

Phạm vi thu thập thông tin

Thuật ngữ “Thông tin cá nhân” trong chính sách này là thông tin có thể nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính cá nhân. Những thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi sẽ thu thập khi bạn đăng ký tài khoản trên website slead.ccihp.org bao gồm: tên, tuổi, số điện thoại, địa chỉ, email của bạn.

 

Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sẽ dùng thông tin bạn đã cung cấp để hỗ trợ bạn quản lý tài khoản và thực hiện các hoạt động trao đổi ý kiến hoặc đăng bài thảo luận trên website slead.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để báo cáo cho nhà tài trợ và các đối tác khác cũng như tải các dữ liệu lên hệ thống báo cáo của nhà tài trợ, tuy nhiên những dữ liệu được sử dụng để báo cáo sẽ không có tên hay bất cứ thông tin cá nhân (những thông tin có thể nhận diện) của bạn để đảm bảo sự riêng tư và bảo mật của người sử dụng website này.

Các thông tin cá nhân của bạn sẽ không được gửi cho bất kỳ bên thứ ba nào hiện không sử dụng trang slead.ccihp.org, ngoại trừ theo yêu cầu của các cơ quan tư pháp.

Chúng tôi dùng thông tin bạn cung cấp để phân tích và đo lường nhằm hiểu rõ cách website của chúng tôi được sử dụng. Ví dụ: chúng tôi phân tích dữ liệu về các lần truy cập của bạn vào website của chúng tôi để thực hiện những việc như tối ưu hóa website. Chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ phân tích của bên thứ ba, như dịch vụ phân tích của Google Analytics. Những dịch vụ phân tích này giúp chúng tôi phân tích việc người dùng sử dụng slead.ccihp.org và cải thiện website. Chúng tôi có thể cung cấp một số thông tin của bạn cho các nhà cung cấp này và bên thứ ba liên quan, hoặc họ có thể trực tiếp thu thập những thông tin này để đánh giá việc sử dụng website, giúp quản lý webiste và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

Để tìm hiểu về Google Analytics, vui lòng truy cập http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html và https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

 

Sự tự nguyện cung cấp thông tin

Việc cung cấp các thông tin cá nhân của bạn là hoàn toàn tự nguyện, điều này thể hiện qua việc đọc, hiểu và đồng ý với tuyên bố "Tôi đồng ý các điều khoản, điều kiện và chính sách bảo mật thông tin của tổ chức về quy định đăng ký tài khoản" khi bạn đăng ký tài khoản trên website slead.ccihp.org.

 

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số

Số 48 Tổ 39 Ngách 251/8 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội.

Số ĐT: (84-4) 35770261

CÁC TỔ CHỨC

ĐỐI TÁC