Trang chủ / SLEADers /

Thông tin cá nhân

Đặng Quốc Phong

Đặng Quốc Phong

0

  • Xem video 0
  • Đăng tin 0
  • Hoạt động 0
  • Cần Thơ
  • n***sdo@gmail.com

Tôi là Đặng Quốc Phong đang làm việc tại nhóm S Đỏ, một CBOs hoạt động với sứ mệnh kết nối các bạn MSM nói chung và các bạn chuyển giới nữ tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ về y tế, tâm lý, pháp ly sẳn có tại Cần Thơ.

Video đã xem

Chưa xem video nào