Trang chủ / SLEADers /

Thông tin cá nhân

Hoàng Cẩm Hằng

Hoàng Cẩm Hằng

2.260

  • Xem video 2.260
  • Đăng tin 0
  • Hoạt động 0
  • Hà Nội
  • c******149@gmail.com

Hằng có một niềm tin, rằng mỗi chúng ta là một mảnh ghép, mỗi ngày, việc cùng nỗ lực đóng góp cho cộng đồng sẽ tạo nên một bức tranh hoàn thiện về xã hội khỏe mạnh, hạnh phúc và thịnh vượng. Trong 3 năm qua, Hằng làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và vận động chính sách nhằm thúc đẩy quyền, bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản tình dục và dự phòng HIV cho người trẻ Việt Nam. Năm 2019, Hằng đã tham gia xây dựng báo cáo độc lập về tình hình thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh Bắc Kinh về phụ nữ và nâng cao quyền năng cho phụ nữ của Việt Nam. Hằng cũng là một trong những đại diện của Việt Nam, tham gia nhóm thanh niên làm việc về bình đẳng giới và bình đẳng thế hệ của UNWOMEN. Việc tham gia SLEAD, gặp gỡ các nhà hoạt động trẻ là một bước củng cố, giúp Hằng nâng cao kinh nghiệm, tâm huyết và gắn bó hơn với trong nỗ lực cải thiện sức khỏe sinh sản tình dục và quyền của mỗi cá nhân. Vì vậy, Hằng luôn mong muốn được làm việc cùng các bạn thanh niên, đặc biệt trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản tình dục và quyền, cùng trải nghiệm, học hỏi, mài giũa để có những bài học, những đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng. Hiện tại Hằng đang tham gia với vai trò cán bộ truyền thông, hỗ trợ các thành viên trong dự án các bạn thanh niên thực hiện hoạt động nhằm đạt được mục tiêu của chương trình SLEAD.