Trang chủ / SLEADers /

Thông tin cá nhân

Hoàng Thái Anh

Hoàng Thái Anh

1.750

  • Xem video 1.750
  • Đăng tin 0
  • Hoạt động 0
  • TP Hồ Chí Minh
  • m**********269@gmail.com

Hoàng Thái Anh là thành viên mạng lưới quần thể đích trẻ Việt Nam (VYKAP) và tổ chức dựa vào cộng đồng G3VN hoạt động hướng đến sức khỏe sinh sản, tình dục dễ tiếp cận và đa dạng dành cho nhóm đối tượng trẻ có nguy cơ cao. Điểm mạnh của Thái Anh là phát triển các sáng kiến cộng đồng chi phí thấp song hiệu quả phù hợp với nhu cầu của cộng đồng. Trong năm 2019, thông qua kiến thức từ khóa tập huấn SLEAD từ CCIHP, Thái Anh đã vận dụng vào trong công việc truyền thông thay đổi hành vi bằng livestream, bài post, truyền thông offline tại Đại học Fulbright và ứng dụng vào sáng kiến đề xuất đã nộp. Trong năm 2020, Thái Anh mong muốn nâng cao kỹ năng lãnh đạo và kiến thức sức khỏe sinh sản để thúc đẩy các sáng kiến mới mẻ hơn cho cộng đồng.