Trang chủ / SLEADers /

Thông tin cá nhân

Nguyễn Quỳnh Trang

Nguyễn Quỳnh Trang

20.640

  • Xem video 20.640
  • Đăng tin 0
  • Hoạt động 0
  • Hải Phòng
  • n*****************999@gmail.com

Mình là Nguyễn Quỳnh Trang,hiện nay đang làm điều phối chương trình điều trị phục hồi thành phố Hải Phòng,trưởng ban điều hành Liên Minh Phụ nữ trẻ và trẻ vị thành niên.Với mình,làm việc với cộng đồng dễ bị tổn thương luôn luôn đồng cảm,chia sẻ và thực tế.Làm việc bằng cái tâm ắt sẽ thành công. Cám ơn và rất vui khi được tham gia cùng mọi người.