Trang chủ / SLEADers /

Thông tin cá nhân

Nguyễn Thanh Hương

Nguyễn Thanh Hương

690

  • Xem video 690
  • Đăng tin 0
  • Hoạt động 0
  • H*******504@gmail.com

Nguyễn Thanh Hương là một nhà báo chuyên viết về các đề tài bất bình đẳng xã hội, nhân quyền và môi trường. Hương lấy bút danh là Sen, một danh từ mang tính miệt thị chỉ người giúp việc, với mục đích nhấn mạnh những ý nghĩa khác của từ này. Sen là quốc hoa của Việt Nam, nó còn có nghĩa là 'sức mạnh' trong tiếng Hàn và quan trọng hơn cả Sen có thể là tên của một nhà báo.