Trang chủ / SLEADers /

Thông tin cá nhân

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

15.900

  • Xem video 15.900
  • Đăng tin 0
  • Hoạt động 0
  • b************.ir@gmail.com

Mình là Bảo Ngọc, sinh viên năm cuối tại Đại học KHXH & NV TPHCM, khoa Quan hệ Quốc tế. Mình quan tâm đến bình đẳng giới và bạo lực giới và đã theo đuổi đề tài này khoảng 3 năm. Mình thích viết, làm truyền thông và tìm hiểu khả năng thay đổi xã hội của nghệ thuật. Hiện mình đang chạy một dự án tại TPHCM và miền Nam tên là Mirror Mirror - Arts for Equality, sử dụng nghệ thuật để nâng cao nhận thức về bạo lực và định kiến giới. Sức khỏe sinh sản, tình dục và quyền là một đề tài mới mà mình mong muốn tìm hiểu qua SLEAD. Mình hy vọng qua chương trình có thể gặp được những người bạn cùng chí hướng để trao đổi, phát triển hơn trong công tác xã hội.