Trang chủ / SLEADers /

Thông tin cá nhân

Vũ Mạnh Hùng

Vũ Mạnh Hùng

730

  • Xem video 730
  • Đăng tin 0
  • Hoạt động 0
  • v**********000@gmail.com

Sinh ra và lớn lên ở nơi mà mọi người vẫn còn chịu nhiều ảnh hưởng bởi tư tưởng phong kiến lỗi thời, những định kiến xã hội đã bó buộc con người ta từ thế hệ này qua thế hệ khác. Tư tưởng trọng nam khinh nữ, thói gia trưởng của nam giới, sự bất bình đẳng giới, nạn bao hành gia đình; sự kỳ thị, phân biệt đối xử giàu-nghèo, với người khuyết tật, LGBT, người dân tộc thiểu số,... vẫn đang tiếp diễn hằng ngày. Nhiều bạn trẻ ở đây đã không được giáo dục để có nhận thức đúng đắn, không được thực hiện quyền học tập của mình, không được tôn trọng để đưa ra tiếng nói cá nhân và cả quyền về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục,... Mình là Vũ Mạnh Hùng, thành viên đồng sáng lập Chạm Project - một dự án nhằm hướng tới giúp đỡ và bảo vệ quyền cho phụ nữ khuyết tật. Mình luôn mong muốn học hỏi để có thể đóng góp sức lực nhỏ bé của mình cùng mọi người kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Mình rất tự hào vì trở thành một phần của SLEAD 2020 - Chương trình lãnh đạo thanh niên về quyền sức khỏe sinh sản tình dục!