Trang chủ / SLEADers /

Hoạt động: Tập huấn Phương pháp nghiên cứu định tính: P1. Kỹ năng phỏng vấn sâu (Thứ Sáu, 15/05/2020)

Hoạt động tập huấn nằm trong khuôn khổ nghiên cứu: "Sự thay đổi của các CBOs về cung cấp dịch vụ dự phòng và điều trị HIV tại Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID-19 năm 2020". Chuyên gia giảng dạy: ThS. BS. Hoàng Tú AnhHoạt động xin mời tất cả các thành viên nhà SLEAD quan tâm đến các hoạt động của nghiên cứu tham gia vào lúc 9:00-12:00 ngày 18/05/2020.
  1. Mục đích: Nâng cao năng lực nghiên cứu của nhóm thanh niên trong khuôn khổ chương trình “Thủ lĩnh thanh niên trong chương trình nâng cao năng lực thủ lĩnh thanh niên về khỏe sinh sản, tình dục và quyền”.
  2. Mục tiêu

- Kỹ năng phỏng vấn sâu,

- Hướng dẫn kỹ năng phỏng vấn sâu cơ bản

- Kỹ năng đặt câu hỏi và dẫn dắt vào nội dung cần thu thập

- Lưu ý khi phỏng vấn sâu trực tuyến qua Zoom, qua Zalo, qua điện thoại

- Thực hành phỏng vấn mẫu

Khung chương trình

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Ghi chú

8:30 – 9:00

Ổn định tổ chức, kiểm tra kỹ thuật

Thu Giang

 

9:00 – 9:05

Giới thiệu mục đích và chuyên gia khách mời

Thu Giang

 

9:05 – 9:45

Hướng dẫn kỹ năng phỏng vấn sâu cơ bản

ThS. BS Hoàng Tú Anh

 

9:45 – 10:30

Kỹ năng đặt câu hỏi và dẫn dắt vào nội dung cần thu thập

ThS. BS Hoàng Tú Anh

 

10:30 – 10:45

Thảo luận, Q&A

Tất cả

 

10:45 – 11:00

Giải lao

Tất cả

 

11:00 – 11:30

Lưu ý khi phỏng vấn sâu trực tuyến qua Zoom, qua Zalo, qua điện thoại

ThS. BS Hoàng Tú Anh

 

11:30 – 12:00

Thực hành phỏng vấn mẫu

Tất cả

 

 
Tin đăng bởi Lê Thu GiangLê Thu Giang